Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Totaaloverzicht van baten en lasten

Totaaloverzicht van baten en lasten

Rekening

Begroting

Begroting

2019

2019 na

2019 voor

wijziging

wijziging

Lasten

1

Samen Someren

22.742

21.955

19.653

2

GreenLab 2030

3.857

5.306

3.727

3

Aantrekkelijk wonen

16.551

17.133

17.090

4

Hart van Someren

1.292

1.840

1.771

5

Bedrijfsvoering

2.320

2.687

2.501

Totaal Lasten

46.762

48.921

44.742

Baten

1

Samen Someren

-4.149

-4.166

-4.096

2

GreenLab 2030

-2.325

-4.971

-3.632

3

Aantrekkelijk wonen

-8.402

-9.759

-11.626

4

Hart van Someren

-90

-40

-71

5

Bedrijfsvoering

-261

-296

-300

Totaal Baten

-15.227

-19.232

-19.725

Totaal saldo van baten en lasten

31.535

29.689

25.017

Onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

>

Onvoorzien

0

200

200

>

Saldo financieringsfunctie

1

0

0

Totaal Lasten

1

200

200

Baten

>

Algemene uitkering

-25.121

-24.638

-24.036

>

Dividend

-44

-39

-39

>

Saldo financieringsfunctie

-712

-785

-807

>

Lokale heffingen

-5.465

-5.244

-5.129

Totaal Baten

-31.342

-30.706

-30.011

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-31.341

-30.506

-29.811

Onderdeel: Overhead en Vpb

Lasten

>

Overhead

6.020

5.740

5.104

>

Vpb

40

89

89

Totaal Lasten

6.060

5.829

5.193

Baten

>

Overhead

-80

-21

-20

Totaal Baten

-80

-21

-20

Totaal saldo Overhead en Vpb

5.980

5.808

5.173

Totaal saldo van baten en lasten

-6.170

-4.990

-378

Onderdeel: Mutatie reserves

Lasten

Toevoegingen

Lasten

5

Bedrijfsvoering

13.337

13.995

5.791

Totaal Toevoegingen

13.337

13.995

5.791

Onttrekkingen

Baten

5

Bedrijfsvoering

-18.984

-18.851

-6.758

Totaal Onttrekkingen

-18.984

-18.851

-6.758

Totaal toevoegingen en onttrekkingen

-5.647

-4.856

-967

Resultaat

-522

-133

589

Voor een analyse op de verschillen tussen realisatiecijfers en bijgestelde begroting wordt verwezen naar: (hoofdstuk 1) Programmaverantwoording.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13