Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Afwijkingen mutaties reserves per programma / taakveld

Afwijkingen mutaties reserves per programma / taakveld

In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van de verschillen tussen de realisatie en de
raming na wijziging van de mutaties in de reserves van de programmarekening.  

Toevoegingen

Onttrekkingen

Mutaties reserves

Nr

Rekening
2019

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Begroting 2019 na wijziging

Afwijking

1

1.880

1.738

-2.481

-2.327

-601

-589

-12

2

860

389

-792

-840

68

-451

519

3

5.939

7.518

-6.873

-6.476

-934

1.042

-1.976

4

3.290

3.018

-4.046

-4.361

-756

-1.343

587

5

1.368

1.332

-4.791

-4.848

-3.423

-3.516

93

Totalen

13.337

13.995

-18.983

-18.852

-5.646

-4.857

-789

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13