Jaarrekening 2019

Jaarrekening

Gebruik onvoorzien

Gebruik onvoorzien

In het begrotingsjaar is een geraamd bedrag ter dekking van niet onvoorziene uitgaven opgenomen. Het gaat hier onder meer om het bedrag dat door de gemeenten wordt geraamd ter dekking van incidentele, niet voorziene, lasten.

Gebruik onvoorzien

Realisatie
2019

Raming 2019 na wijziging

Raming
2019 voor
wijziging

Programma 5

0

200

200

Totaal baten

0

200

200

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13