Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam

Metropoolregio Eindhoven

Plaats

Eindhoven

Aard activiteit

Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
Kerntaken:
Strategische bestuurlijke samenwerking op de thema's Economie (inclusief uitvoering Stimuleringsfonds en betaalautoriteit Brainport Development NV), Transitie landelijk gebied, Energietransitie en Mobiliteit (incl. GGA).
Het fungeren als archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.

Naam

Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Plaats

Heeze

Aard activiteit

Bos- en natuurbeheer. De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.

Voor een uitgebreide toelichting van de Verbonden Partijen verwijzen we u naar:
Paragraaf Verbonden Partijen

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13