Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum:

30-03-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Bron

Beschrijving

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15-65 jr

2019

183,80

159,10

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Functiemenging

%

2019

53,60

48,70

CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13