Jaarrekening 2019

Hart van Someren

Speerpunten

4.1 Centrumvisie CP21

Wat wilden we bereiken?

Een sfeervol, levendig en vitaal Dorpshart.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

4.1.1

Opstellen nieuwe centrumvisie

Het bureau Seinpost/Kragten is met een team van 5 personen gestart (centrumregisseurs) met de uitvoering van het project CP21, met als doel te komen tot een nieuwe, door stakeholders gedragen centrumvisie. In deze visie staat centraal de doorontwikkeling van het centrum van Someren-Dorp van een place to buy naar een place to meet. De centrumregisseurs spreken op dit moment met diverse stakeholders om informatie op te halen. In januari 2020 zal ook de eerste dorpsconferentie worden georganiseerd. Voor de korte termijn werken gemeente, ondernemers en horeca samen om in het centrum ook quick-wins te realiseren (o.a. via aankleding van en activiteiten in het centrum rondom Kerst).

Zijn we tevreden?

Centrumvisie CP21 is voor onze gemeente een exceptioneel project. Na een gedegen voorbereiding en selectie van het bureau dat ons ondersteunt bij het opstellen van de visie zijn we in november 2019 voortvarend van start gegaan. Daarover kunnen we thans tevredenheid uitspreken. Het blijft spannend op welke wijze de centrumvisie vorm gaat krijgen en uiteindelijk uitgevoerd kan worden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13