Jaarrekening 2019

GreenLab 2030

Speerpunten

2.2 Aantrekkelijke gemeente door toerisme, recreatie en horeca

Wat wilden we bereiken?

Someren is een toeristische gemeente, waar inwoners en bezoekers genieten van een gevarieerd en complementair aanbod in de verblijfs- en dagrecreatieve sector en in de horeca.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

2.2.1

Realiseren van projecten van het uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie.

De actualisatie van de beleidsnota recreatie en toerisme is gestart. Bij de vaststelling hiervan volgt ook een nieuw uitvoeringsprogramma. Tot die tijd blijven we werken aan projecten die doorlopen uit het uitvoeringsprogramma 2015-2018.

2.2.2

Vaststellen van het integraal horecabeleid.

Dit actiepunt betreft de actualisatie van de nieuwe toeristische beleidsnota, echter is met een foutieve benaming in de begroting opgenomen. De actualisatie van de toeristische beleidsnota loopt. Ondernemers, raadsleden en andere stakeholders zijn bij het proces betrokken via 3 bijeenkomsten gehouden in november en december. De definitieve beleidsnota wordt verwacht medio 2020.

2.2.4

Samenwerken met omliggende gemeenten en in het bijzonder binnen het Innovatiehuis De Peel.

De samenwerking binnen het Innovatiehuis De Peel loopt. Focus daarbij ligt op de domeinen Agro, Food, Automotive, Zorg, Slimme maakindustrie en Vrijetijdseconomie. In relatie tot Brainport zijn we als regio bezig om aan te haken op de Brainport Nationale Actieagenda. Ook op andere domeinen zoeken we de samenwerking bij de Peelgemeenten, of bijv. ook de gemeenten Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo op het gebied van de Strabrechtse Heide.

2.2.5

Stimuleren van de samenwerking gemeente-ondernemers en ondernemers onderling.

Op diverse fronten vindt overleg met ondernemers plaats (centrum, recreatie, bedrijventerreinen). Op die manier streven we naar een optimale samenwerking tussen gemeente-ondernemers. Daarbij zoeken we ook naar concrete mogelijkheden/projecten om de samenwerking tussen ondernemers onderling te versterkten (bijv. parkmanagement op de bedrijventerreinen).

Zijn we tevreden?

Bij de actualisatie van het toeristisch beleid is de raad intensief betrokken, zowel bij interne sessies Raad vraagt Raad als externe consultatie van de diverse stakeholders. Wij kijken met tevredenheid terug op dit proces tot nu toe en zien uit naar de vaststelling van de nieuwe/geactualiseerde beleidsnota in 2020. De reeds in uitvoering genomen projecten blijven we voortvarend afwerken, waarbij we de verbinding zoeken met het netwerk, zoals de toeristisch/recreatieve ondernemers en de Peel/buurgemeenten. Immers voor de toerist houdt de grens niet op bij de gemeente Someren.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13