Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren

Publicatiedatum:

30-03-2020

Indicator

Eenheid

Periode

Someren

Grootte klasse <25.000

Bron

Beschrijving

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

2018

0,30

0,60

CBS - Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2,90

2,90

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2018

1,60

2,10

CBS - Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

2018

2,10

3.60

CBS - Criminaliteit

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners

2018

353

100

Stichting Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

12,50

Geen data

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Demografische druk

%

2019

67,20

79,00

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Omvang huishoudelijk restafval

KG per inwoner

2018

65

136

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

2018

13,30

8,60

ABF - Systeem Woningvoorraad

Het aantal nieuwbouwwoningen.

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019

285

Geen data

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eur

2019

655

784

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Eur

2019

617

708

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13