Jaarrekening 2019

Samen Someren

Speerpunten

1.1 Communicatie en Burgerparticipatie

Wat wilden we bereiken?

Voor het bestaansrecht van een kleine gemeente is het belangrijk om dicht bij onze burgers te staan. Om dit te behouden willen we de contacten met dorps -en wijkraden beter onderhouden en hen meer stimuleren en faciliteren. We willen als raad en college nog meer die contacten en verbindingen met de inwoners opzoeken. Daarbij zijn ook andere structuren nodig waarbij we nadrukkelijk de verbinding met de omgeving blijven zoeken. Dit vereist flexibiliteit in beleid en integrale afstemming met omgeving en betrokkenen. We zijn een open en transparante gemeente en we willen inwoners, ondernemers en partners goed en snel informeren. We gaan graag het gesprek aan en kiezen waar dat kan voor interactie, participatie en samenwerking.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1.1.1

Het implementeren van een visie op communicatie en burgerparticipatie

Op basis van vastgestelde communicatienota is het plan van aanpak opgesteld. De tweede raad vraagt raad bijeenkomst over burgerparticipatie heeft plaats gevonden in mei. Het projectplan participatie is vastgesteld door Management Team. Daarna is het aan college en raad aangeboden.

Zijn we tevreden?

Een aantal acties die uit de communicatienota komt, is opgepakt en afgerond. De overige acties worden opgepakt met de planning om eind 2020 gereed te zijn. In 2020 wordt voor burgerparticipatie een eerste aanpak geformuleerd. Deze aanpak dient als uitgangspunt voor de omgevingsvisie. Ook is de aanpak een handvat om burgerparticipatie, waar mogelijk, maximaal in te zetten en te benutten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13