Jaarrekening 2019

Aantrekkelijk Someren

Speerpunten

3.1 Veilige leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Alle zaken die de komende jaren in het kader van veiligheid worden opgepakt hebben hun basis in de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Someren 2019-2022. In deze nota worden ook de relaties gelegd met het Peel beleid en het Oost-Brabant beleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

3.1.1

Gebiedsgericht integraal toezicht en handhaving conform VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) beleidsplan 2019-2022

Het VTH kader is vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2019.

3.1.2

Uitvoering taken conform integraal veiligheidsbeleid Peelland 2019-2020

De Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Someren 2019-2022, inclusief bijlage Veiligheidsplan Peelland 2019-2022, is vastgesteld in december 2018. Uitvoeringsprogramma IVB Someren 2019-2020, inclusief Uitvoeringsprogramma Peelland 2019-2020, is vastgesteld door college op 16 juli 2019 en geagendeerd voor de commissie B&B d.d. 29 augustus 2019. Jaarlijkse monitoring (en bijstelling waar nodig).

Zijn we tevreden?

De beide speerpunten zijn naar tevredenheid afgewerkt.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:44:10 met de export van 07/01/2020 13:41:13